O nas

Misja JCI

Zapewnić możliwości rozwoju, które zmobilizują młodych ludzi do dokonywania pozytywnych zmian.

Wizja JCI

Być wiodącą globalną organizacją młodych, aktywnych obywateli.

Wartości JCI

Wiara nadaje znaczenia i wyznacza sens ludzkiemu życiu;
Braterstwo między ludźmi przekracza suwerenność narodów;
Sprawiedliwość ekonomiczną najlepiej realizuje wolny człowiek poprzez wolne przedsiębiorstwo;
Stworzymy rządy bardziej prawa niż człowieka;
Największym skarbem Ziemi jest każda osoba ludzka;
Służba ludzkości jest najlepszą pracą życia.

 The JCI Mission

To provide development opportunities that empower young people to create positive change.

 The JCI Vission

To be the leading global network of young active citizens.

 The JCI Values

That faith gives meaning and purpose to human life
That the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations
That economic justice can best be won by free men through free enterprise
That government should be of laws rather than of men
That earth’s great treasure lies in human personality
And that service to humanity is the best work of life.